Our services

Empowering your success with Hopero services

Implementing modern technologies, especially artificial intelligence, to improve processes and decision-making within a company should be the goal of anyone who wants to achieve increased efficiency, competitiveness and sustainability. Let us help you on your development journey. Hopero offers qualified assistance free of charge.

Test before invest

AI adoption

Funding

Networking

COURSE OF COOPERATION

How does it work?

At the beginning, we will assess your digital maturity. Then we’ll set up areas where you can develop. Finally, we help you find the funding to implement your project. We take care of the formalities associated with state aid, you just develop your business.

Prihlásite sa do projektu Hopero

Na začiatku sa zaregistrujete a vyplníte dotazník so základnými informáciami o vašej firme. Vyplnenie dotazníku sa netýka štátnych a verejných inštitúcií, ktoré získavajú pomoc napriamo.

Overíme nárok na štátnu pomoc

Keďže naše služby získavate bezodplatne vo forme štátnej pomoci cez schému de minimis, musíme si overiť váš nárok na ňu.

Navrhneme vhodné služby

Spoločne si vyhodnotíme vstupný formulár a navrhneme vhodné služby a školenia, ktoré pomôžu vám a vašim zamestnancom.

Využívate služby

Získate prístup ku školeniam, workshopom, individuálnym konzultáciám, ktoré vám pomôžu zrealizovať a financovať váš projekt. Stanete sa súčasťou komunity, kde budete mať priestor získať kontakty na nových dodávateľov, partnerov a zákazníkov alebo získavať inšpiráciu a vymieňať si skúsenosti.

Value of our services

The value of our services is reflected in our expertise and independent advice on AI and financing. Our services are funded directly by the European Commission and Recovery plan, so companies receive them free of charge in the form of state aid through the de minimis scheme.

Join us

Register for Hopero

Sign up to Hopero and tell us about your current situation by filling in a short questionnaire. We will prepare a tailor-made Hopero service offer for you.

Podujatia

Pripravujeme pre vás