odpovede

Často sa nás pýtate

Zaujal vás náš projekt, no nenašli ste všetky odpovede? Prečítajte si tie najčastejšie otázky alebo nás priamo kontaktujte.

EDIH (European Digital Innovation Hubs) – je platforma, ktorá pomáha malým a stredným podnikom a orgánom verejnej správy digitálne sa transformovať a zvýšiť tak ich konkurencieschopnosť a udržteľnosť. Tieto platformy sú riadené konzorciami súkromných a verejných spoločností, ktoré sú aktívne v oblasti digitalizácie. Sú financované z programu Digitálna Európa, príp. aj z národných zdrojov. Na Slovensku pôsobí 5 EDIHov. Hopero je súčasťou siete Európskych centier digitálnych inovacií.

Hopero sa zameriava na pomoc malým a stredným podnikom, samosprávam a verejným inštitúciám, ktoré sa chcú digitálne transformovať s pomocou AI. Pomáhame však aj poskytovateľom digitálnych služieb a startupom vylepšiť svoje produkty, nájsť nových zákazníkov a expandovať do zahraničia. Kritérium pre podniky je zamestnávanie menej ako 500 osôb a ročný obrat nepresahujúci 100 mil. EUR.

Prvým krokom je registrácia cez sekciu „Mám záujem„. Po vyplnení dotazníku overíme váš nárok na štátnu pomoc (ak ste podnik), navrhneme vám komplexný balík z portfólia našich služieb a následne ich môžete čerpať prostredníctvom workshopov, seminárov, účasti na eventoch alebo individuálnych konzultácií.

Hopero neposkytuje „tradičné“ IT služby, nevyvíja digitálne produkty na mieru a neprevádzkuje IT riešenia. Nie sme preto konkurentom IT dodávateľov, naše služby sú voči typickým IT službám komplementárne, pretože pomáhame našim klientom správne si definovať digitálne potreby a nájsť správne riešenie. Vieme však pomôcť vyskúšať si AI technológiu, vyvinúť prototypy využívajúce AI alebo poskytnúť vysokovýkonnú infraštruktúru na otestovanie pokročilých aplikácií.

Hopero bude poskytovať svoje skupinové služby (tréningy a workshopy) v tzv.trimestroch, teda cca trojmesačných intervaloch. Zaradenie spoločnosti do trimestra určuje Hopero na základe dátumu registrácie a kapacitných možností. Pre akceleráciu Vašej digitalizácie je ideálne, ak absolvujete čo najviac vzdelávania počas jedného trimestra. Aj po ňom sa však môžete naďalej zúčasťňovať našich podujatí a takisto Vám ostane prístup do klientskej zóny, kde budete mať možnosť vyhľadávať vhodné technologické firmy na Vaše ďalšie projekty alebo sa ďalej vzdelávať pomocou našich expertných materiálov.

V tomto momente nie. Služby Hopero sú poskytované firmám sídliacim na Slovensku.

Hopero bude svoje služby poskytovať do Septembra 2025. Je možné, že fungovanie Hopero ako aj ďalších EDIHov bude predĺžené aj po tomto dátume.

V hodnote našich služieb sa odzrkadľuje expertíza našich odborníkov v oblastiach umelej inteligencie, pomoci pri získavaní zdrojov financovania a poznania ekosystému. Naše služby sú financované priamo z Európskej komisie a z prostriedkov Plánu obnovy, takže ich získavate bezodplatne vo forme štátnej pomoci cez schému de minimis. Túto schému vedia využívať malé a stredné podniky a až do výšky 200.000 EUR v priebehu 3 po sebe idúcich rokov. Kritériom je však vysporiadanie všetkých podlžností voči štátu a sociálnym a zdravotným poisťovniam. Štátne a verejné inštitúcie ako netrhové subjekty získavajú pomoc priamo a bezodplatne, bez použitia tejto schémy.

Akou schémou štátnej pomoci sa riadi Hopero?

Hopero sa riadi podľa schémy DM – 16/2022. Detaily k tejto schéme nájdete na https://www.antimon.gov.sk/dm-162022/. Vie Hopero poskytnúť financovanie našej organizácii?

EDIH funguje na princípe poskytovania podporných a expertných služieb, neposkytujeme tak priame financovanie Vašich aktivít. V rámci podporných služieb EDIH Hopero poskytuje poradenstvo v oblasti financovania a informuje o dostupných možnostiach grantového financovania Vašich projektov.

V klientskej zóne získate jedinečný prístup k finančnému nástroju, ktorý poskytuje aktuálny prehľad financovania digitalizácie z verejných zdrojov na národnej a európskej úrovni. Tento nástroj je navyše personalizovaný priamo pre Vašu firmu a aktivitám, ktorým sa v najbližšom období plánujete venovať. Ako klient Hopero máte zároveň možnosť zúčastniť sa školenia v oblasti financovania a zorientovať sa v grantovom financovaní.

Áno, EDIH Hopero umožňuje klientom nájsť si vhodných partnerov – dodávateľov, odberateľov alebo spolupracovníkov. Nájsť partnera pre váš digitálny projekt môžete nielen počas networkingových podujatí, ale aj matchmakingovým nástrojom v rámci klientskej zóny, pomocou ktorého si vyhľadáte vhodného partnera podľa zadaných parametrov.

Áno, prostredníctvom poskytovaných služieb vám pomôžeme pripraviť si žiadosť na financovanie projektu. EDIH Hopero umožňuje konzultovať váš projekt s expertmi na financovanie a zároveň poskytuje informácie o grantovom financovaní či konkrétnych vyhlásených výzvach na predkladanie žiadostí o financovanie.

Pripojte sa k nám

Registrácia do Hopero

Zaregistrujte sa do Hopero a vyplnením krátkeho dotazníka nám priblížte vašu aktuálnu situáciu. Pripravíme pre vás ponuku na mieru šitých Hopero služieb.

Podujatia

Pripravujeme pre vás