Každá služba má svoju hodnotu

Hodnota služieb

V hodnote našich služieb sa odzrkadľuje expertíza našich odborníkov v oblastiach umelej inteligencie, pomoci pri získavaní zdrojov financovania a poznania ekosystému. Hopero služby sú prefinancovávané z prostriedkov Európskej komisie a Plánu obnovy. Hopero služby získavate bezodplatne vďaka čerpaniu finančnej podpory cez schému de minimis.

Zhodnotenie pripravenosti spoločnosti na využitie AI technológií

Služba
Rozsah
Hodnota poskytnutej služby (EUR)
Zhodnotenie stavu konkrétnych oblastí a príprava odporúčaní
Rozsah
2 hod
Hodnota (EUR)
720 Eur

Tématické workshopy a konzultácie

Služba
Rozsah
Hodnota poskytnutej služby (EUR)
Workshop AI: XS
Rozsah
2 hod
Hodnota (EUR)
240 Eur /  účasť
Workshop AI: S
Rozsah
4 hod
Hodnota (EUR)
480 Eur /  účasť
Workshop AI: M
Rozsah
8 hod
Hodnota (EUR)
960 Eur /  účasť
Workshop AI: L
Rozsah
12 hod
Hodnota (EUR)
1 440 Eur /  účasť
Individuálna konzultácia
Rozsah
individuálne
Hodnota (EUR)
od 120 Eur / hod

Školenia a tréningy zamestnancov

Služba
Rozsah
Hodnota poskytnutej služby (EUR)
Manažérske zručnosti pre digitálnu transformáciu
Rozsah
3 hod
Hodnota (EUR)
120 Eur / účasť
Manažérske zručnosti pre prechod na AI
Rozsah
3 hod
Hodnota (EUR)
360 Eur / účasť
Tréning AI: Základné programovanie pre AI
Rozsah
24 hod
Hodnota (EUR)
1 200 Eur / účasť
Tréning AI: pre pokročilých
Rozsah
12 hod
Hodnota (EUR)
1 800 Eur / účasť
Tréning AI: individuálny mentoring
Rozsah
individuálne
Hodnota (EUR)
155 Eur / hod
Školenia ohľadom stratégie financovania a získania investícií
Rozsah
12 hod
Hodnota (EUR)
600 € /  účasť

Individuálna konzultácia

Služba
Rozsah
Hodnota poskytnutej služby (EUR)
Individuálna konzultácia: aplikácia AI v praxi
Rozsah
individuálne
Hodnota (EUR)
120 € /  hodina
Individuálna spolupráca: aplikovaný výskum AI a testing AI metód
Rozsah
individuálne
Hodnota (EUR)
155 € /  hodina
Individuálna spolupráca: posúdenie AI systému z pohľadu Etiky 
Rozsah
individuálne
Hodnota (EUR)
155 € /  hodina
Individuálna konzultácia: stratégia financovania a získania investícií
Rozsah
individuálne
Hodnota (EUR)
145 € /  hodina
Individuálna konzultácia: Internacionalizácia
Rozsah
individuálne
Hodnota (EUR)
145 € /  hodina

Prístup k výpočtovej infraštruktúre

Služba
Rozsah
Hodnota poskytnutej služby (EUR)
Neakcelerovaný modul CPU
Rozsah
-
Hodnota (EUR)
0.06 Eur / core-hodina
Akcelerovaný modul GPGPU
Rozsah
-
Hodnota (EUR)
3.90 Eur / GPU-hodina

Vstup na Hopero podujatia

Služba
Rozsah
Hodnota poskytnutej služby (EUR)
Hopero networkingové podujatie
Rozsah
2 - 4 hod
Hodnota (EUR)
od 120 Eur / účasť
AI Konferencia
Rozsah
8 hod
Hodnota (EUR)
300 Eur / účasť
Konferencia: financovanie digitalizácie
Rozsah
8 hod
Hodnota (EUR)
120 Eur / účasť
Konferencia: financovanie digitalizácie
Rozsah
8 hod
Hodnota (EUR)
120 € / účasť

Prístup do Hopero klientskej zóny

Služba
Rozsah
Hodnota poskytnutej služby (EUR)
Hopero klientská zóna
Rozsah
prístup
Hodnota (EUR)
120 Eur / rok
Pripojte sa k nám

Registrácia do Hopero

Zaregistrujte sa do Hopero a vyplnením krátkeho dotazníka nám priblížte vašu aktuálnu situáciu. Pripravíme pre vás ponuku na mieru šitých Hopero služieb.

Podujatia

Pripravujeme pre vás