Nestrácajte príležitosti, využite potenciál umelej inteligencie.

Sme Európske centrum digitálnych inovácií, ktoré prepája a rozvíja firmy a verejné organizácie pomocou odborného vzdelávania a nezávislého poradenstva v oblastiach využívania umelej inteligencie a financovania.

VÁŠ POTENCIÁL UMELEJ INTELIGENCIE

Objavte skryté príležitosti

Umelá inteligencia pomáha v rôznych oblastiach automatizácie procesov, zbavuje vás rutinnej práce a dáva príležitosť sústrediť sa na strategické úlohy. Taktiež umožňuje analyzovať veľké množstvá dát rýchlejšie a efektívnejšie, odhaľovať trendy alebo skryté informácie. Uľahčuje rozhodovanie na základe faktických údajov alebo predikcie budúcich udalostí. Spracovávaním a vyhodnocovaním správania sa zákazníkov dokáže umelá inteligencia vytvárať personalizovaný marketing. Toto je len pár oblastí z mnohých, kde je schovaný potenciál umelej inteligencie.

Firmy.
 

Moderné technológie a digitálne inovácie zlepšujú procesy a rozhodovanie vo firme, vďaka čomu firma zvyšuje efektívnosť, konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikania. Hopero rozvíja využívanie umelej inteligencie v malých a stredných firmách, start-upoch a v IT firmách.

Mestá a verejné organizácie.

Inovatívna samospráva pomáha k udržateľnému rozvoju a skvalitňuje život v mestách. Hopero pripravilo komplexnú podporu zameranú od potreby správneho nastavenia cieľov a procesov digitalizácie, cez využitie umelej inteligencie až po získavanie zdrojov financovania a ich využitia cez verejné obstarávanie.

Odborne a s nadhľadom riešime využívanie AI

Naše služby.

Príprava na umelú inteligenciu

Zavedenie umelej inteligencie

Zaistenie financovania

Prepojenie s komunitou

Novinky

V tomto blogu sa pozrieme na poslednú z kľúčových požiadaviek, ktoré musia spĺňať systémy dôveryhodnej umelej inteligencie, ktorá sa týka zodpovednosti a zodpovedného prístupu.
Je dôležité aby sme si uvedomovali možný spoločenský potenciál umelej inteligencie  či už v pozitívnom, ale aj potenciálne negatívnom zmysle. Našim cieľom by mal byť  udržateľný rozvoj systémov umelej inteligencie a to nielen pre súčasné ale aj pre budúce generácie.
Piata požiadavka na dôveryhodnú umelú inteligenciu sa zaoberá otázkami, ktoré adresujú problémy spoločenských predsudkov a férovosti, spôsoby ako  zabezpečiť širšiu prístupnosť systémov AI, či otázku získavania spätnej väzby od rôznych  dotknutých osôb. 
Pripojte sa k nám

Registrácia do Hopero

Zaregistrujte sa do Hopero a vyplnením krátkeho dotazníka nám priblížte vašu aktuálnu situáciu. Pripravíme pre vás ponuku na mieru šitých Hopero služieb.

Podujatia

Pripravujeme pre vás