Nestrácajte príležitosti, využite potenciál umelej inteligencie.

Sme Európske centrum digitálnych inovácií, ktoré prepája a rozvíja firmy a verejné organizácie pomocou odborného vzdelávania a nezávislého poradenstva v oblastiach využívania umelej inteligencie a financovania.

VÁŠ POTENCIÁL UMELEJ INTELIGENCIE

Objavte skryté príležitosti

Umelá inteligencia pomáha v rôznych oblastiach automatizácie procesov, zbavuje vás rutinnej práce a dáva príležitosť sústrediť sa na strategické úlohy. Taktiež umožňuje analyzovať veľké množstvá dát rýchlejšie a efektívnejšie, odhaľovať trendy alebo skryté informácie. Uľahčuje rozhodovanie na základe faktických údajov alebo predikcie budúcich udalostí. Spracovávaním a vyhodnocovaním správania sa zákazníkov dokáže umelá inteligencia vytvárať personalizovaný marketing. Toto je len pár oblastí z mnohých, kde je schovaný potenciál umelej inteligencie.

Firmy.
 

Moderné technológie a digitálne inovácie zlepšujú procesy a rozhodovanie vo firme, vďaka čomu firma zvyšuje efektívnosť, konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikania. Hopero rozvíja využívanie umelej inteligencie v malých a stredných firmách, start-upoch a v IT firmách.

Mestá a verejné organizácie.

Inovatívna samospráva pomáha k udržateľnému rozvoju a skvalitňuje život v mestách. Hopero pripravilo komplexnú podporu zameranú od potreby správneho nastavenia cieľov a procesov digitalizácie, cez využitie umelej inteligencie až po získavanie zdrojov financovania a ich využitia cez verejné obstarávanie.

Odborne a s nadhľadom riešime využívanie AI

Naše služby.

Príprava na umelú inteligenciu

Zavedenie umelej inteligencie

Zaistenie financovania

Prepojenie s komunitou

Novinky

Na Tyršovom nábreží sa 30. júna konalo slávnostné vyhlasovanie prvého ročníka ceny AI Awards: Dôveryhodná AI, organizované Európskym centrom digitálnych inovácii - HOPERO v spolupráci so Stálou komisiou pre etiku a regulácie umelej inteligencie zriadenou Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
tím firmy inovatrics
Innovatrics sú nezávislým poskytovateľom dôveryhodných biometrických údajov pre vlády a podniky. Zároveň je Innovatrics Digital Onboarding Toolkit (DOT) kompletný technologický balík na vývoj aplikácií na overovanie identity na diaľku.
V spoločnosti Powerful Medical vyvíjajú AI technológiu určenú na diagnostiku a manažment kardiovaskulárnych ochorení, ktoré predstavujú najväčšiu príčinu úmrtí na svete. Ich certifikovaná platforma PMcardio dokáže interpretovať EKG záznamy pomocou AI a strojového učenia v priebehu niekoľkých sekúnd. Spolupracujú s poprednými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ a pripravujú sa na vstup na americký trh, kde momentálne svoju technológiu pilotne testujú.
Pripojte sa k nám

Registrácia do Hopero

Zaregistrujte sa do Hopero a vyplnením krátkeho dotazníka nám priblížte vašu aktuálnu situáciu. Pripravíme pre vás ponuku na mieru šitých Hopero služieb.

Podujatia

Pripravujeme pre vás