Novinky

V tomto blogu sa pozrieme na poslednú z kľúčových požiadaviek, ktoré musia spĺňať systémy dôveryhodnej umelej inteligencie, ktorá sa týka zodpovednosti a zodpovedného prístupu.
Je dôležité aby sme si uvedomovali možný spoločenský potenciál umelej inteligencie  či už v pozitívnom, ale aj potenciálne negatívnom zmysle. Našim cieľom by mal byť  udržateľný rozvoj systémov umelej inteligencie a to nielen pre súčasné ale aj pre budúce generácie.
Piata požiadavka na dôveryhodnú umelú inteligenciu sa zaoberá otázkami, ktoré adresujú problémy spoločenských predsudkov a férovosti, spôsoby ako  zabezpečiť širšiu prístupnosť systémov AI, či otázku získavania spätnej väzby od rôznych  dotknutých osôb. 
Štvrtá požiadavka vyžaduje zásady transparentnosti v procese vývoja, nasadzovania a používania systémov AI.
AI Awards súkromie a citlivosť dát
Tretia požiadavka na dôveryhodnú umelú inteligenciu sa zaoberá práve otázkami týkajúcich sa ochrany súkromia a dát, kvality a integrity dát a správy prístupu k dátam.
Hopero podujatie
7.12.2023 sme zorganizovali diskusiu na tému “Cesta k medzinárodnej expanzii” so skvelými rečníkmi ako Katarína Šimková (Dealfactory), Michal Lichner (Dexfinity), Andrea Basilová (Sensoneo) a Alexej Makuch (Microstep) aj v spolupráci so SAPIE.
Požiadavka vyžaduje, aby sa systémy umelej inteligencie vyvíjali tak, že sa budú správať spoľahlivo a spôsobom, akým sme pôvodne zamýšľali. Zjednodušene povedané, aby systémy AI robili, to čo majú robiť a zároveň nerobili to, čo od nich nechceme.
Systémy umelej inteligencie nám pomáhajú robiť lepšie a efektívnejšie rozhodnutia. Je však dôležité, aby sme už pri ich vývoji premýšľali aj o tom, do akej miery je umožnené ľuďom dohliadať na ich správne fungovanie.
Počas jesennej ITAPA konferencie prebehlo vyhlásenie a otvorenie registrácie k AI Awards - Dôveryhodná AI. Ocenenie AI Awards - Dôveryhodná AI sa zameriava na dôležitosť vývoja a nasadzovania dôveryhodných systémov umelej inteligencie (AI) s ohľadom na etické normy. Dôveryhodná umelá inteligencia je kľúčovým faktorom v rastúcom svete technológií a má vplyv na rôzne oblasti ľudskej spoločnosti. 
Financovanie mestských inovácií
Dňa 14. a 15. novembra 2023 sme v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) a EIT Urban Mobility usporiadali poduajtie s názvom "Financovanie Inteligentných Mestských Inovácií"
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v utorok 20. júna hostila päť slovenských a šesť českých Európskych centier pre digitálne inovácie (EDIH), ktoré nedávno začali svoju činnosť na Slovensku, v Českej republike a v celej Európe.
Našu regionálnu tour sme zavŕšili návštevou Popradu. V úvode Robert Mojsej z MIRRI a vedúca odboru strategického rozvoja PSK Martina Slivková diskutovali o pozitívnych zmenách a príležitostiach, ktoré prinesie nový Operačný program Slovenska regiónom a podnikateľom v nich. Zdôraznili novú rolu župy ako prepájača miestneho inovačného a vzdelávacieho ekosystému.
Pripojte sa k nám

Registrácia do Hopero

Zaregistrujte sa do Hopero a vyplnením krátkeho dotazníka nám priblížte vašu aktuálnu situáciu. Pripravíme pre vás ponuku na mieru šitých Hopero služieb.