Poznáme laureáta AI Awards: Dôveryhodná AI – stala sa ním firma AI:Dental

Na Tyršovom nábreží sa 30. júna konalo slávnostné vyhlasovanie prvého ročníka ceny AI Awards: Dôveryhodná AI, organizované Európskym centrom digitálnych inovácii - HOPERO v spolupráci so Stálou komisiou pre etiku a regulácie umelej inteligencie zriadenou Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Titul laureáta ceny AI Awards 2024 si mohla prevziať len jedna firma a bola ňou AI:Dental. Odborná porota rozhodla, že práve prístup tohto tímu, ktorý vytvoril pomocníka pre stomatológov, profesorov a študentov pri interpretácii RTG snímok v stomatológii najviac spĺňa kritéria dôveryhodnej a etickej AI.

 „Je pre nás dôležité, aby náš systém AI bol vnímaný ako dôveryhodný v spoločnosti, pretože priamo vplýva na rozhodnutia stomatológov, a tým aj nepriamo na zdravie pacientov a ich dôveru v AI technológie. Prioritizáciou dôveryhodnosti nielen zvyšujeme kvalitu starostlivosti, ale aj podporujeme väčšiu akceptáciu a prijatie AI v zdravotníctve,” hovorí Blažena Ambróz Sedrovičová (CEO AI:Dental). 


Porota sa tento rok okrem laureáta ceny rozhodla udeliť aj Špeciálnu cenu AI Awards 2024. Na Forbes Business Feste si ju prevzala firma TrollWall, ktorá vyvíja ochranný štít online komunikácie. Ich cieľom je automaticky identifikovať a skrývať toxické a vulgárne komentáre na sociálnych sieťach, čím umožňujú klientom a ich komunitám sústrediť sa na konštruktívnu a pozitívnu výmenu názorov.

„Pri tréningu našej umelej inteligencie vychádzame z medzinárodne uznávaných definícií hate speech a máme nastavený systém na odstránenie predsudkov jednotlivých ľudí anotujúcich dáta. Napriek tomu by oficiálne označenie dôveryhodnej AI mohlo odstrániť prípadné pochybnosti verejnosti pri takej citlivej téme,” vysvetľuje Tomáš Halász (Co-Founder a CEO TrollWall).


Výber z finalistov nebol jednoduchý, pretože prihlásené projekty predstavovali vynikajúce ukážky inovácií v oblasti z dôveryhodnej a na a na človeka orientovanej umelej inteligencie. Každý projekt hodnotila odborná porota zložená z expertov na AI, ktorí sú členovia Hopero a CERAI (Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie). Do výberu finalistov sa dostali aj spoločnosti Innovatrics, Powerful Medical a Gerulata, ktoré skvele reprezentujú to, čo oblasť dôveryhodnej AI ponúka. Gratulácia však patrí  , nielen finalistom ale všetkým účastníkom prvého ročníka AI Awards.

„Dôveryhodná AI predstavuje dôležitý krok smerom k technológiám, ktoré sú vyvíjané zodpovedným spôsobom. AI Awards: Dôveryhodná AI  oceňuje iniciatívy, ktoré sa touto cestou uberajú. Som presvedčená, že scitlivovanie smerom k etike a hodnotám v prepojení na umenie pomôže k lepšiemu svetu. Aj preto je s ocenením spojené aj jedinečné umelecké dielo vytvorené sochárom a maliarom Milanom Lukáčom,” hovorí Mária Bieliková, riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií a predsedníčka CERAI.


Konkrétne kritéria pre dôveryhodnú umelú inteligenciu sú: 

  • Ľudský dohľad a autonómia
  • Zodpovednosť
  • Transparentnosť a sledovateľnosť
  • Spoľahlivosť a bezpečnosť
  • Spravodlivosť a férovosť
  • Spoločenské a environmentálne dopady
  • Súkromie a citlivosť údajov

Ich bližší opis sa nachádza v  Etických usmerneniach pre dôveryhodnú umelú inteligenciu, ale aj v dokumente Assessment List for Trustworthy AI. Slovenské firmy a verejné inštitúcie môžu vďaka Kempelenovmu inštitútu inteligentných technológií preveriť svoje AI riešenia z pohľadu Etických požiadaviek prostredníctvom projektu Hopero a bezplatnej služby zhodnotenie AI systému z pohľadu etiky.

Prvý ročník ocenenia priniesol bohatú účasť a mnoho skvelých príkladov inovatívnych firiem. Už teraz sa nevieme dočkať ďalších ročníkov, ktoré otvoria nové témy prepojené s umelou inteligenciou.
 

Ďalšie novinky

Pripojte sa k nám

Registrácia do Hopero

Zaregistrujte sa do Hopero a vyplnením krátkeho dotazníka nám priblížte vašu aktuálnu situáciu. Pripravíme pre vás ponuku na mieru šitých Hopero služieb.