Európska únia (EÚ) v ostatnej dobe predstavila niekoľko regulačných rámcov, ktorých snaha je ustanoviť mantinely v digitálnom priestore. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) je len prvým z takýchto aktov a EÚ postupne predstavila viaceré politiky týkajuce sa údajov, digitálnych služieb či umelej inteligencie. Tieto predpisy je nevyhnutne vnímať ako prepojené. Workshop EU digitálna legislatíva sa zameriava na vysvetlenie základov digitálnych politík EÚ súvisiacich s AI, či už z hľadiska trénovania alebo používania. Po absolvovaní kurzu budú mať účastníci základných prehľad o súčasných a budúcich právnych aktoch EÚ, ktoré sa týkajú AI.