Spoločenský a environmentálny blahobyt je požiadavka #6 AI Awards

Je dôležité aby sme si uvedomovali možný spoločenský potenciál umelej inteligencie  či už v pozitívnom, ale aj potenciálne negatívnom zmysle. Našim cieľom by mal byť  udržateľný rozvoj systémov umelej inteligencie a to nielen pre súčasné ale aj pre budúce generácie.