AI Awards – Dôveryhodná AI 

Počas jesennej ITAPA konferencie prebehlo vyhlásenie a otvorenie registrácie k AI Awards – Dôveryhodná AI. Ocenenie AI Awards – Dôveryhodná AI sa zameriava na dôležitosť vývoja a nasadzovania dôveryhodných systémov umelej inteligencie (AI) s ohľadom na etické normy. Dôveryhodná umelá inteligencia je kľúčovým faktorom v rastúcom svete technológií a má vplyv na rôzne oblasti ľudskej spoločnosti. 

Regionálnu tour sme zavŕšili v Poprade

Našu regionálnu tour sme zavŕšili návštevou Popradu. V úvode Robert Mojsej z MIRRI a vedúca odboru strategického rozvoja PSK Martina Slivková diskutovali o pozitívnych zmenách a príležitostiach, ktoré prinesie nový Operačný program Slovenska regiónom a podnikateľom v nich. Zdôraznili novú rolu župy ako prepájača miestneho inovačného a vzdelávacieho ekosystému.