Regionálnu tour sme zavŕšili v Poprade

Našu regionálnu tour sme zavŕšili návštevou Popradu. V úvode Robert Mojsej z MIRRI a vedúca odboru strategického rozvoja PSK Martina Slivková diskutovali o pozitívnych zmenách a príležitostiach, ktoré prinesie nový Operačný program Slovenska regiónom a podnikateľom v nich. Zdôraznili novú rolu župy ako prepájača miestneho inovačného a vzdelávacieho ekosystému.

V druhej diskusii lokálni podnikatelia Tomáš Kuzár z Coworkingu Poprad, Tomáš Barnáš z Overhead4D, Dušan Brejka z Reactoo a Marek Môcik z Creanetu vyzdielali svoje skúsenosti so štátnymi grantami, ktoré boli v minulosti priveľmi byrokraticky náročné, zároveň však vyzdvihli nefinančné formy podpory ako napr. inovačné misie do zahraničia, či podpora vzdelávania a nastavovanie pro-inovačných legislatívno-daňových pravidiel. Ako dôležité faktory rozvoja regionálnych inovácií pomenovali návrat talentov zo zahraničia, vytváranie väzieb v rámci miestnej komunity a dôležitosť globálnych ambícií aj pre regionálne podniky. Vymenili si aj svoje skúsenosti s tým, ako im už dnes AI uľahčuje podnikanie.

Michal Muhl a Juraj Popovič následne predstavili služby Hopero a Expandi 4.0 a ich relevanciu pre podnikateľov, ktorým môžu pomôcť viacerými spôsobmi: vzdelávaním ich ľudí, expertnou konzultáciou, sieťovaním a prípravou na prichádzajúce výzvy. Poslednú tému rozvinul hlbšie Matej Barvirčák konkrétnymi príkladmi výziev, ktoré sa plánujú spustiť v priebehu tohto roka.

Neodlučiteľnou súčasťou stretnutia bol aj networking, ktorý účastníkov obohatil o kvalitné nové kontakty a stretnutia s expertmi z praxe a skúsenými podnikateľmi.

Najbližšie eventy nájdete na našej stránke Hopero https://www.hopero.sk/eventy/

Ďalšie novinky

Pripojte sa k nám

Registrácia do Hopero

Zaregistrujte sa do Hopero a vyplnením krátkeho dotazníka nám priblížte vašu aktuálnu situáciu. Pripravíme pre vás ponuku na mieru šitých Hopero služieb.