04.04.24
The Spot, Bottova 2/A, Bratislava
16:30 -
Stav udalosti:
Nedostupný

Meet & Learn: Objavte silu AI v kontrakt manažmente

V dnešnom rýchlom biznis prostredí sú zmluvy rozhodujúcim faktorom úspechu každej organizácie. Manuálna správa zmlúv však môže byť ťažkopádny a časovo náročný proces s vysokou pravdepodobnosťou chýb a neefektívnosti Vo výsledku sa to prejavuje vysokými nákladmi a frustráciou účastníkov v rámci zmluvného procesu. Práve tu prichádza na rad umelá inteligencia.

Pripojte sa k nám na pútavú prednášku na tému „Objavte silu AI v kontrakt manažmente“, na ktorom sa budeme venovať najnovším pokrokom v oblasti umelej inteligencie a tomu, ako ich možno využiť na zefektívnenie a automatizáciu pracovných postupov v rámci procurement, kontrakt manažmentu a firemnej operatívy.

V rámci prednášky sa budeme venovať najčastejším úzkym hrdlám, ktoré existujú v procesoch okolo zmlúv v stredných a veľkých podnikoch, a budeme diskutovať o možnostiach digitalizácie celého procesu s cieľom automatizovať opakujúce sa administratívne úlohy a zlepšiť komunikáciu v rámci organizácie aj mimo nej.

Aký potenciál má umelá inteligencia v kontrakt manažmente?

Štúdia spoločnosti McKinsey & Company zistila, že kontrakt manažment na báze umelej inteligencie môže skrátiť čas strávený posudzovaním zmlúv až o 70 % a zároveň znížiť počet chýb a zlepšiť dodržiavanie predpisov.

Podľa Gartneru sa do roku 2024 manuálna práca pri kontrole zmlúv zníži o 50 % vďaka nasadeniu analytického softvéru s využitím umelej inteligencie. (2023)

Ďalej, 25-40 % času sa právnici venujú administratívnym úlohám, ktoré si nevyžadujú odbornosť právnika. (2018, Gartner) A práve od týchto úloh Vás vie odbremeniť umelá inteligencia. 

Potenciál AI v oblasti kontrakt manažmentu je teda veľký!

O čom sa budeme na podujatí rozprávať?

 • Ako Vám umelá inteligencia ušetrí hodiny pri vyhľadávaní informácií v zmluvách, prepisovaní údajov do tabuliek, sledovaní záväzkov a dôležitých dátumov?
 • Sú Google-like vyhľadávanie a GPT-like chatbot hudba budúcnosti pre Vašu firmu?
 • Čo je na trhu k dispozícii dnes? Aké sú najnovšie trendy?
 • Od akých administratívnych a repetitívnych úloh Vás vie umelá inteligencia odbremeniť?
 • Aké výhody to prináša v reálnom živote (pri každodenných úlohách)? Pre tím? Pre organizáciu? Pre jednotlivých prispievateľov?
 • Aké sú náklady spojené s podobným riešením? Ako nastaviť rozpočet?
 • Ako vybrať správne kontrakt manažment riešenie?
 • Aké zlepšenia v produktivite práce aj v compliance zaznamenali naši klienti?

Pre koho je podujatie určené?

Pripravili sme obsah špeciálne pre odborníkov v oblasti procurement, strategický nákup a legal. Nenechajte si ujsť našu prednášku ak:

 • Pracujete denne s dokumentami a zmluvami v papierovej či naskenovanej  forme.
 • Chcete sa odbremeniť od administratívnych úloh.
 • Chcete jednoduchšie a hlavne rýchlejšie vyhľadávať informácie v zmluvách, tak ľahko ako keby ste hľadali v Google 
 • Nechcete prepisovať ručne informácie zo zmlúv do Excelov.

Veľkosť firmy v tomto prípade nehrá rolu. Skúsenosti, ktoré budeme zdieľať majú rovnakú pridanú hodnotu pre firmu so 100 zmluvami ako pre korporát s tisíckami zmlúv. 

Rečníci

Eventy

Udalosti, ktoré by vás mohli zaujímať