26.03.24
The Spot, Bottova 2/A, Bratislava
16:30 -
Stav udalosti:
Nedostupný

Meet&Learn: Change management

Digitalizácia a nasadzovanie AI nie je len o zvládnutí IT či projektovej stránky. Jej úspech závisí najmä od schopnosti organizácie zvládnuť zmenu samotnú. Ako dosiahnuť, aby zamestnanci, na ktorých zmena dopadá, akceptovali nové pracovné rutiny a požiadavky zamestnávateľa a manažment nenarazil na prejavy odporu k zmene? Na workshope sa pozrieme na to, ako zmenu riadiť, ako ju správne odkomunikovať a akým chybám sa vyhnúť, ak chceme, aby zamestnanci ostali angažovaní, zmena prebehla efektívne a projekt naplnil očakávania, ktoré do neho boli vložené.

Rečníci

Eventy

Udalosti, ktoré by vás mohli zaujímať