15.02.24
9:00 -
11:00
Stav udalosti:
Nedostupný

Regulácia a Etika AI

Dôveryhodná a etická AI je v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších tém v súvislosti so zodpovedným vývojom a používaním systémov AI. Etický aspekt AI je dokonca zdôrazňovaný aj na úrovni Európskej únie (EÚ) zverejnením kľúčových dokumentov ako Etické usmernenia pre dôveryhodnú AI (EGTAI), Hodnotiaci zoznam dôveryhodných AI (ALTAI) alebo návrh regulácie umelej inteligencie – Akt o umelej inteligencii (AIA). V tomto úvodnom kurze stručne predstavíme koncepty dôveryhodnej a etickej AI ako aj právny rámec pre AI, so zreteľom na navrhovaný akt o umelej inteligencii a požiadavky, ktoré prinesie. Po absolvovaní kurzu budú mať účastníci všeobecnú predstavu o tom, ako funguje proces hodnotenia založený na etike založený na ALTAI a ako zapadá do existujúcich a budúcich právnych rámcov. Podujatie sa uskutoční od 9:00 do 11:00 formou online prezentácie s diskusiou prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Rečníci

Eventy

Udalosti, ktoré by vás mohli zaujímať