Financovanie mestských inovácií

Financovanie Inteligentných Mestských Inovácií: Workshopy v Banskej Bystrici a Košiciach

Dňa 14. a 15. novembra 2023 sme v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) a EIT Urban Mobility usporiadali poduajtie s názvom "Financovanie Inteligentných Mestských Inovácií"

Dňa 14. a 15. novembra 2023 sme v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) a EIT Urban Mobility usporiadali poduajtie s názvom „Financovanie Inteligentných Mestských Inovácií“ v Banskej Bystrici a Košiciach. Podujatie prilákalo zástupcov samospráv, odborníkov z MIRRI a Európskej investičnej banky (EIB), ktorí diskutovali o súčasných výzvach a príležitostiach v oblasti inteligentných miest.

Celkový zámer podujatia bolo poskytnúť predstaviteľom miest a samospráv komplexné informácie o možnostiach financovania inovácií, ktoré prinesú progresívne zmeny do mestských a regionálnych prostredí na Slovensku. Podujatie sa stalo dôležitým míľnikom v podpore inteligentného rozvoja a budovania udržateľných a efektívnych miest na Slovensku.

Príležitosti na zdieľanie skúseností

Workshop priniesol širokú škálu tém súvisiacich s inteligentnými mestskými inováciami, vrátane digitálnej transformácie, udržateľnej mobility a efektívneho využívania energetických zdrojov. Účastníci mali príležitosť zdieľať svoje skúsenosti a pripravované projekty v oblasti inteligentného mesta. Podujatie tiež privítalo zástupkyňu EIB, ktoré pridali medzinárodnú perspektívu k diskusiám. Súčasťou workshopu bola aj prezentácia Nástroja pre tvorbu a prioritizáciu projektov v oblasti inteligentného mesta/inteligentného regiónu. Zástupcovia miest a samospráv mali tak možnosť otestovať svoje projekty a zistiť, či sú pripravené na získanie financovania.

Prezentácia Nástroja pre tvorbu a prioritizáciu smart projektov bola súčasťou Akčného plánu inteligentných miest a regiónov na roky 2023-2026. Účastníci mali príležitosť dozvedieť sa o aktuálnych trendoch a možnostiach financovania inteligentných projektov. Taktiež mohli získať informácie o iných formách podpory, ktoré sa ponúkajú v oblasti inovácií pre mestá a kraje, vrátane podpory z programu RAPTOR, ktorý financuje EIT Urban Mobility, iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie.

Komplexný podporný program HOPERO pre samosprávy

Podujatie bolo organizované v rámci Komplexného podporného programu HOPERO pre samosprávy. Cieľom tohto programu je poskytnúť praktické nástroje a podporu samosprávam v rozvoji inovácií financovaných zo zdrojov Programu Slovensku určených pre mestá a kraje.

Ďalšie novinky

Pripojte sa k nám

Registrácia do Hopero

Zaregistrujte sa do Hopero a vyplnením krátkeho dotazníka nám priblížte vašu aktuálnu situáciu. Pripravíme pre vás ponuku na mieru šitých Hopero služieb.