Inovačný ekosystém treba podporovať aj v regiónoch

S projektom Hopero sme sa spolu s ďalším Európskym centrom digitálnych inovácií (EDIH) EXPANDI 4.0 vybrali do regiónov a tentokrát sme navštívili mesto Žilina. Za podpory partnerov Inovia a Žilinská univerzita v Žiline sme zorganizovali podujatie na diskusiu o umelej inteligencii, Industry 4.0, získavaní financií na digitalizáciu a o tom, ako inovačný ekosystém podporuje podnikateľov.

Podujatie otvorila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. 

Našim regionálnym inovatívnym hosťom bol Tomáš Lodňan z firmy Good Request, ktorý porozprával o tom, ako sa im darí dosiahnuť a nastaviť rast firmy, ako škálovať, ako nájsť talenty, či prečo je dôležité orientovať sa aj na zahraničné trhy a neostať iba na Slovensku.

V GoodRequest sú inovácie nevyhnutnosťou a počas diskusie priblížil, že aj pre malú firmu je dôležité mať zavedený proces na zber a vyhodnocovanie inovatívnych nápadov a zdôraznil význam aj malých, inkrementálnych inovácií. Popritom popísal svoju pozitívnu skúsenosť so superodpočtom ako zaujímavým nástrojom, ako motivovať firmy k inovovaniu.

V panelovej diskusii Ako vie inovačný ekosystém pomôcť podnikateľom v raste sa stretli hostia Róbert Mojsej (MIRRI), Vlastimil Kocián (Inovia) a Ján Pavlík (Žilinský samosprávny kraj).

Pán Pavlík zdôraznil potrebu budovania lokálneho intelektuálneho kapitálu a vytvárania atraktívnych podmienok pre regionálnych podnikateľov, aby dokázali aj krajské mestá čeliť konkurencii Bratislavy či Košíc.

Róbert Mojsej predstavil možnosti financovania digitalizácie z nedávno schváleného Operačného programu Slovensko, či z bežiaceho Plánu obnovy a upriamil pozornosť na pripravované regionálne centrá podpory, na ktoré sa budú môcť podnikatelia obracať.

Rečníci sa zhodli na tom, že hoci silnou stránkou slovenských firiem je často technologická šikovnosť, zaostávajú v biznisových aspektoch a schopnosti predať sa na zahraničných trhoch. S týmto však vedia pomôcť a poradiť prostredníctvom expertov inovačné centrá ako napr. Inovia.

Juraj Popovič z Hopero a Artur Bobovnický z Expandi 4.0 vysvetlili poslucháčom motivácie a pozadie vzniku EDIHov a predstavili portfólio ich služieb. Dôležitým faktorom je, že podnikatelia môžu od EDIHov získať expertné školenia, či poradenstvo v mnohých technologických, biznisových a finančných otázkach zadarmo prostredníctvom prijatia štátnej pomoci.

Anna Brziaková z Hopero napokon upriamila pozornosť podnikateľov na niektoré typy výziev, ktoré sa chystajú a sú relevantné pre segment MSP. Sú to najmä výzvy pre nákup digitálnych technológií a služieb pre tých, ktorí sa chcú digitalizovať a výskumno-vývojové výzvy pre dodátevateľov digitálnych riešení.

Neodlučiteľnou súčasťou stretnutia bol aj networking, ktorý účastníkov obohatil o kvalitné nové kontakty a stretnutia s expertmi z praxe a skúsenými podnikateľmi.

Najbližšie eventy nájdete na našej stránke Hopero https://www.hopero.sk/eventy/

Ďalšie novinky

Pripojte sa k nám

Registrácia do Hopero

Zaregistrujte sa do Hopero a vyplnením krátkeho dotazníka nám priblížte vašu aktuálnu situáciu. Pripravíme pre vás ponuku na mieru šitých Hopero služieb.