Prvé stretnutie českých a slovenských EDIHov

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v utorok 20. júna hostila päť slovenských a šesť českých Európskych centier pre digitálne inovácie (EDIH), ktoré nedávno začali svoju činnosť na Slovensku, v Českej republike a v celej Európe.

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v utorok 20. júna hostila päť slovenských a šesť českých Európskych centier pre digitálne inovácie (EDIH), ktoré nedávno začali svoju činnosť na Slovensku, v Českej republike a v celej Európe. Tieto konzorciá, ktorých je celkovo viac ako 220, vybrala Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ v celej Európe, aby uľahčili digitálnu transformáciu malých a stredných podnikov a verejných organizácií a pomohli stovkám tisícok ich klientov prejsť na digitálne technológie v období do roku 2025, a to vďaka kombinácii európskeho a vnútroštátneho financovania. Toto česko-slovenské podujatie zo série EDIH Twister iniciovalo združenie CzechInno a jeho domovské centrum CyberSecurity Hub.

„EDIH – alebo v terminológii EÚ Európske centrá pre digitálne inovácie – ktoré práve začali poskytovať svoje služby v Českej republike a vo zvyšku Európy, sú pre bežné firmy ťažko uchopiteľnými štruktúrami, ktoré nevedia, čo presne môžu ponúknuť a aká je vlastne pridaná hodnota ich služieb,“ hovorí o dôvodoch zorganizovania podujatia Tereza Šamanová, výkonná riaditeľka združenia CzechInno a riaditeľka vonkajších vzťahov CyberSecurity Hub. „Preto sme sa tento rok spolu s kolegami z českých EDIH rozhodli osloviť našich kolegov zo susedných krajín a zorganizovať sériu podujatí pod názvom EDIH Twister, na ktorých sa môžeme lepšie spoznať a zároveň zrozumiteľne predstaviť naše služby potenciálnym klientom – najmä malým a stredným podnikom.“

Na podujatí sa aktívne zúčastňuje všetkých šesť českých EDIH ako spoluorganizátori – t. j. okrem organizátora Cybersecurity Innovation Hub so zameraním na kybernetickú bezpečnosť aj EDIH ČVUT v Prahe so zameraním na umelú inteligenciu, EDIH Ostrava, ktorý sa špecializuje na poskytovanie vysokorýchlostných výpočtových kapacít, a EDIH DIGIMAT, ktorý sa špecializuje na inteligentné technológie, ako je robotika a umelá inteligencia v priemyselnej výrobe, EDIH Brain4Industry, ktorý sa špecializuje na aditívne technológie a laserové obrábanie vo výrobe, a EDIH Severné a Východné Čechy (NEB), ktorý slúži podnikom a verejným organizáciám z Libereckého a Královohradeckého kraja, najmä ponukou služieb v oblasti umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti.

Na slovenskej strane je najbližším partnerom a spoluorganizátorom podujatia EDIH Expandi 4.0 Slovenská energetická a inovačná agentúra, ktorú koordinuje Slovenská energetická a inovačná agentúra a ktorá sa zameriava na poskytovanie digitalizačných služieb podnikom na najnižších úrovniach digitálnej vyspelosti. Na tvorbe obsahu sa však podieľajú aj EDIH HOPERO, ktorého hlavným zameraním je umelá inteligencia, EDIH CASSOVIUM, ktoré uľahčuje digitálnu transformáciu najmä pre podniky v Košickom kraji, EDIH Centrum pre inovatívne zdravotníctvo so zameraním na digitálne inovácie v zdravotníctve a Slovenské centrum pre digitálne inovácie, ktoré sa špecializuje na digitálne inovácie v priemyselnej výrobe.

Hlavnými témami diskusie boli body česko-slovenskej spolupráce v oblasti základných štandardizovaných služieb, ktoré zastupuje EDIH – t. j. „Testovanie pred investovaním“, Digitálne zručnosti a vzdelávanie, Prístup k investíciám a financovaniu a Prepájanie inovačnch ekosystémov.

Nemenej dôležitou súčasťou programu bola perspektíva prepojenia služieb EDIH s ďalšími sieťami na podporu podnikania, ako je napríklad Enterprise Europe Network – sieť na podporu internacionalizácie inovatívnych podnikov pôsobiacich vo viac ako 60 krajinách sveta – klastre alebo organizácie na podporu začínajúcich podnikov či podnikateľské inkubátory.

Účastníci podujatia získali informácie o novinkách z jednotlivých slovenských a českých EDIH a konkrétne príklady ich služieb a možností užšej spolupráce pre podnikovú a verejnú sféru. Program konferencie sprevádzali výstavy zastúpených konzorcií s praktickými ukážkami technológií a ďalších služieb, ako sú testy digitálnej vyspelosti, školenia a cvičenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti alebo praktické príklady využitia umelej inteligencie v každodennom firemnom živote, ktoré jednotlivé české a slovenské EDIH ponúkajú svojim klientom.

Ďalšie novinky

Pripojte sa k nám

Registrácia do Hopero

Zaregistrujte sa do Hopero a vyplnením krátkeho dotazníka nám priblížte vašu aktuálnu situáciu. Pripravíme pre vás ponuku na mieru šitých Hopero služieb.